Västergård Outdoors hyr cyklar

Västergård Outdoors hyr cyklar, även barn-, elcyklar och övrig utrustning för längre och kortare tider och ordnar cykelturer i Åbolands skärgård. Se närmare www.vastergard.fi. Placerade i Nagu på Lilandet, transport av cyklar enligt överenskommelse. Tel: +358 40 5861317, adress Gyttjavägen 29, 21650  NAGU, FINLAND.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM