Mataffären Strandboden står till er tjänst när dagarna är som längst och vädret som varmast. Då erbjuder vi allt det som skärgården kan producera. Vår målsättning är att saluföra endast lokala varor, eller åtminstone så lokala som möjligt. Bröd, grönsaker, bär, fisk, kött och drycker – allt från Åbolands och Ålands öar.

För tilläggsinformation om öppettider m.m., besök vår sida www.strandboden.fi.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM