Hantverkstaden

Hantverkstaden är en året-runtverksamhet som drivs i samarbete med Korpo Kulturgille rf. Bland annat under de så kallade ”Veckoslut i kreativa Korpo”-lördagarna (första lördagen i månaden) ordnas pröva-på-evenemang för allmänheten i Hantverkstaden.

Till hantverkstaden kan du komma varje tisdag eftermiddag året runt för att skapa egna hantverk och delta i gemensamma workshops under ledning av Korpo Kulturgille. Kom gärna med! Kontaktperson Britt Henriksson 0400 997913.
Bland annat under ”Veckoslut i kreativa Korpo”-lördagarna (första lördagen i månaden) ordnas pröva-på-evenemang för allmänheten i Hantverkstaden.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM