Skärgårdscentrets huvudaktörer är:

Fastighets AB Sunnan

Åbolands Skärgårdsstiftelse

Forststyrelsen

Pargas stad

Åbo Akademi / Miljö och marinbiologi

Skärgårdshavets Biosfärområde

Skärgårdsinstitutet / CLL

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM