Huvudaktörer

Skärgårdscentrets huvudaktörer är:

Fastighets AB Sunnan

Åbolands Skärgårdsstiftelse

Forststyrelsen

Pargas stad

Åbo Akademi / Miljö och marinbiologi

Skärgårdshavets Biosfärområde

Skärgårdsinstitutet / CLL

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
hotell | hamn | restaurang | mataffär
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

Utställningsvåning
biljetter | guide | hantverksshop
+358 (0)400 212 789
guide@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM