2019-års huvudutställning har avslutats. Vi tackar alla våra besökare för en säsong med många givande möten och diskussioner! Välkommen igen nästa år! Då tas utställningsvåningen över av en ny huvudutställning som handlar om fiske. 

 

Plast – ett evigt material?

Sedan början av 1900-talet har detta oljebaserade material gjort ett segertåg genom konsumtionsvärlden. Plast är förmånligt, enkelt att framställa och kan ges nästan vilka egenskaper som helst. Varje sekund produceras 8000 kg plast och idag produceras globalt 300 000 000 kg plast per år. Men vad händer med en plastprodukt i slutet av dess livscykel?

Ända sedan massproducerade plastprodukter kom för att göra våra liv enklare har haven stegvis förändrats till en gigantisk plastsoppa; varje år når 8-12 miljoner ton avfall våra världshav. Ungefär 80% av havens avfall kommer från land via floder och 70% av världshavens avfall är plast. Fartyg och fiskeindustrin är också enorma källor till plastskräp i haven. Speciellt i kustområden är befolkningstätheten och avfallshanteringens kvalitet de viktigaste faktorerna som styr hur mycket plast som spolas ut i haven. Idag finns inte en enda kvadratkilometer hav utan plast.

En stor del av plasten sjunker till havsbottnen och anrikas i sedimenten, medan ca 15% flyter omkring och 15% spolas upp på stränder. Eftersom vanlig plast inte är bionedbrytbar utan spjälks upp i mindre bitar uppstår mikroplast – plastskräp som aär mindre än 5 mm. Mikroplaster finns i havens födovävar och kan sprida främmande arter, sjukdomsalstrare samt skadliga organiska föreningar.

Utställningens medelpunkt, och symbol för denna ekokatastrof, är en installation av marint avfall från olika världshav, främst insamlat kring Hawaii. Istallationen är också en effektfull visualisering av mängden plast som kommer ut i havet var tionde sekund. På basen av plastbitarna kan utställningens besökare känna igen och spåra produkternas ursprung, livscykel samt uppleva meningen – och meningslösheten – med plastprodukter. Utöver fiskeindustrins ibland gåtfulla objekt kan du hitta rester av vardagliga produkter som bär spår av saltvatten och möten med marina djur.

En stor del av utställningen visar bakgrunden till problemet och dess allvarliga effekter på haven, djuren och människan. En annan del av utställningen visar de mest använda vardagsföremålen i plast. Frågor kring plastanvändning, hälsoeffekter, mikroplast och bioplaster granskas också i detalj. Idéer kring lösningar finns också utställda. Fokus ligger på minskning och återanvändning av plast. För att uppmuntra besökare till handling visas även viktiga globala och lokala aktörer i kampen mot marint avfall.

Utställningen är också en viktig lokal pedagogisk ansats där Skärgårdscentrum Korpoström (Knattelabbet) tillsammans med Skärgårdshavets Biosfärområde och Åbo Akademi (Miljö- och marinbiologi) samarbetar med Natur och Miljö (Naturskolorna i Åboland) för att i undervisningen lyfta fram plastproblemet.

Projektet och den turnerande utställningen har möjliggjorts genom generöst stöd från Drosos Foundation.

Besök utställningen
Utställningen är inrymd i Skärgårdscentrum Korpoströms stora utställningshall och anslutande rum på andra våningen i huvudbyggnaden. Du hittar utställningsvåningens öppettider här.

En mindre del av utställningen kan besökas avgiftsfritt i nedre våningens auditorium  från kl. 9:30 på morgonen tills restaurangen stänger på kvällen. I auditoriet kan du även se en filmloop (25 min) med kortfilmer som beskriver problemet med havens plastavfall.

www.PlasticGarbageProject.org

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM