Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
FIN-21720  KORPOSTRÖM

Hotell, Kongress, Gästhamn och Restaurang
+358 400 599 319
epost korpostrom@tritonmarin.fi

Utställningar
Micaela Jansson, verksamhetsledare
+358 400 212 789
epost info@skargardscentrum.fi

Forststyrelsen
Trygve Löfroth, specialplanerare
0206394666
+358400786990
trygve.lofroth@metsa.fi

Forststyrelsen
Heidi Arponen, skyddsbiolog
0206394680
+358400383159
heidi.arponen@metsa.fi

Från fastlandet:
Busstidtabell från Åbo
Färjetidtabell Pargas – Nagu
Färjetidtabell Nagu – Korpo

Från skärgården:
Färjetidtabell Houtskär – Korpo
Färjetidtabell Norrskata – Korpo

Från Åland:
Ålandstrafiken: Långnäs/Åland – Galtby/Korppoo

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
Galonis Oy Ab
+358 400 599 319
korpostrom@tritonmarin.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM