Hotell, Kongress, Gästhamn och Restaurang
040 139 12 18 / visit@skargardscentrum.fi

Utställningar
Micaela Jansson, verksamhetsledare
+358 400 212 789
epost info@skargardscentrum.fi

Bilparkering i samarbete med Korpoströms gård
Betalautomat (mynt), Easy Park och Park Man:
2h = 1€
6h = 2€
1 dygn = 4€

Från fastlandet:
Busstidtabell från Åbo
Färjetidtabell Pargas – Nagu
Färjetidtabell Nagu – Korpo

Från skärgården:
Färjetidtabell Houtskär – Korpo
Färjetidtabell Norrskata – Korpo

Från Åland:
Från Åland: Södra linjen Långnäs-Galtby

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM