Åbo Akademi – Environmental and Marine Biology

Read more: http://www.abo.fi/fakultet/biovetmiljoochmarinbiologi

Archipelago Centre Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
FINLAND
Hotel, Venues, Harbour and Restaurant
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Exhibitions
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM