Åbo Akademi Miljö- och Marinbiologi

Läs mera här: http://www.abo.fi/fakultet/biovetmiljoochmarinbiologi

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
Bokningar
+358 400 720 120
raine.kaukiainen@gmail.com
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM