Oktober-april: Öppet för grupper på beställning

Maj och september: Öppet fre–sön

Juni–augusti: Öppet alla dagar

 

 

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM