Juni-augusti: öppet alla dagar
Maj och september: öppet under veckoslut
Oktober-april: öppet första lördagen i månaden –  dock stängt 5.1.2019

Övriga tider: öppet för grupper på beställning

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM