Nästa år, 2020, kommer temat för Skärgårdscentrum Korpoströms huvudutställning och övriga program att vara FISKE. Mer information följer under hösten 2019.

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM