Vuoden 2019 päänäyttely on päättynyt. Kiitämme kaikkia kävijöitä kesäkaudesta! Kausi oli täynnä antoisia tapaamisia ja keskusteluita! Tervetuloa uudestaan ensi vuonna! Silloin näyttelykerrokseen avataan uusi kalastuksesta kertova päänäyttely.

Muovi – ikuinen materiaali?

Tämä öljypohjainen materiaali on 1900-luvun alusta käynyt voittokulkuaan kuluttamisen maailmassa. Muovi on taloudellista, yksinkertaista valmistaa melkein millä tahansa halutuilla ominaisuuksilla. Nykyisin maailmassa tuotetaan 8000 kg muovitavaraa joka sekunti. Mutta mitä tapahtuu muovituotteelle kun se tulee elinkaarensa päähän?

Siitä lähtien kun massoittain valmistetut muovituotteet ovat tulleet helpottamaan elämäämme, meri on vähitellen alkanut muuttua valtavaksi muoviliemeksi; joka vuosi valtameriin päätyy 8–12 milj. tonnia jätettä, josta 80 prosenttia on peräisin maa-alueilta.

Valtaosa tästä jätteestä vajoaa pohjaan, 15 prosenttia siitä kelluu pinnalla ja toiset 15 prosenttia kerääntyy jossain vaiheessa rannoille. Koska tavallinen muovi ei ole biohajoavaa, sen kappaleet pilkkoutuvat jatkuvasti pienemmiksi kappaleiksi ja joutuvat ravintoketjuun. Niinpä jäte on lopulta lautasillamme ja se vaikuttaa vakavasti terveyteemme.

Näyttelyn keskus ja ekokatastrofin symboli on installaatio, joka koostuu eri valtameristä peräisin olevasta muovisesta hylkytavarasta. Pääosa siitä on kerätty Havaijilta. Näytteillä olevista kappaleista katsoja voi päätellä muovituotteiden alkuperän, elinkaaren, järkevyyden ja järjettömyyden. Paitsi kalastusteollisuuteen liittyviä arvoituksellisia esineitä, joukosta löytyy tuttujen arkiesineiden jäänteitä. Esineistä näkee selvästi, että ne ovat ajelehtineet suolavedessä, ja myös kohtaamiset merieläinten kanssa ovat jättäneet niihin jälkensä.

Näyttelyn osa ”Muovi meressä” valottaa ongelman taustaa ja osoittaa sen vakavan vaikutuksen meriin, eläimiin ja ihmisiin. Osastossa ”Muovi arjessa” esitellään yleisimmin käytetyt muovit. Siinä tarkastellaan myös lähemmin niiden käyttöä, terveyshaittoja, muovisia pienhiukkasia, materiaalin elinkaarta ja biomuovimateriaalia.

Esillä on myös mahdollisia ratkaisuja ja paikallisia toimioita muovin käytön vähentämiseksi, sen uudelleen käyttämiseksi ja kierrättämiseksi. Tarkoituksena on rohkaista ihmisiä toimimaan.

Näyttely on myös tärkeä opetuksellinen ponnistus. Muovin aiheuttamat ympäristöongelmat tehdään koululaisille tutuiksi Turunmaan kouluissa. Opetus toteutetaan ympäristöjärjestö Natur och Miljön luontokouluissa yhteistyössä Saaristokeskus Korpoströmin (Junnulabra) ja Åbo Akademin (ympäristö- ja meribiologia) kanssa.

Projekti ja siihen liittyvä liikkuva näyttely on toteutettu Drosos-säätiön avokätisellä tuella.

Vieraile näyttelyssä

Löydät näyttelyn Saaristokeskus Korpoströmin isosta näyttelyhallista ja viereisistä huoneista päärakennuksen toisesta kerroksesta. Näyttelykerroksen aukioloajat löydät täältä.

Pieni osa näyttelystä löytyy alakerran auditoriosta, missä vierailijamme voivat ilmaiseksi sen nähdä aamusta alkaen kello 9:30 iltaan asti ravintolan ollessa auki. Auditoriossa pyörii isolla valkokankaalla myös elokuvasarja (yht. 25 min), jonka lyhytelokuvat kertovat maailmamme valtamerien muoviongelmasta.

www.PlasticGarbageProject.org

 

Saaristokeskus Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotelli, kongressi, satama ja ravintola
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Näyttelyt
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM