Saaristokeskuksen päätoimijat ovat:

Fastighets AB Sunnan

Turunmaan Saaristosäätiö

Metsähallitus

Paraisten kaupunki

Åbo Akademi / Ympäristö ja meribiologia

Saaristomeren biosfäärialue

Skärgårdsinstitutet / CLL

 

Saaristokeskus Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotelli, kongressi, satama ja ravintola
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Näyttelyt
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM