Päätoimijat

Saaristokeskuksen päätoimijat ovat:

Fastighets AB Sunnan

Turunmaan Saaristosäätiö

Metsähallitus

Paraisten kaupunki

Åbo Akademi / Ympäristö ja meribiologia

Saaristomeren biosfäärialue

Skärgårdsinstitutet / CLL

 

SKÄRGÅRDS REKLAM