Saaristokeskuksen päätoimijat ovat:

Fastighets AB Sunnan

Turunmaan Saaristosäätiö

Metsähallitus

Paraisten kaupunki

Åbo Akademi / Ympäristö ja meribiologia

Saaristomeren biosfäärialue

Skärgårdsinstitutet / CLL

Galonis Oy Ab

 

Saaristokeskus Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotelli, kongressi, satama ja ravintola
Varaukset
+358 400 720 120
raine.kaukiainen@gmail.com
Näyttelyt
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM