PROGRAM OCH UTSTÄLLNINGAR

Vår skärgård

Skärgårdscentrum Korpoströms nya fasta utställning ger svar på dina frågor om skärgården. 

Knattelabbet

Knattelabbet är öppet tisdagar–lördagar hela sommaren. Spännande och lärorikt program för våra yngre besökare.
Stängt 14–18.8.2018.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM