PROGRAM OCH UTSTÄLLNINGAR

15.5.2020 Forum för skärgårdsforskning: Fiske

Vårens Forum för skärgårdsforskning gör djupdykningar i temat fiske och inleder den serie med seminarier och evenemang som under åren 2020–2021 behandlar detta komplexa huvudtema för utställnings- och programverksamheten vid Skärgårdscentrum Korpoström. Arr: Skärgårdsinsitutet vid Åbo Akademi

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM