Zostera Marina & Insertio

Elin&Keino presenterar:

Zostera Marina
&
Insertio

 

Resultaten av ett samarbete med Åbo Akademis marinbiolog Christoffer Boström.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM