Ofredstider – 1700-talets krigsår i skärgården

Stora utställningshallen, 2 vån.

Från september till mars kan du alltid gratis besöka våra utställningar i samband med ”Veckoslut i kreativa Korpo”-evenemangen, d.v.s. under första lördagen i varje ny månad. Vi kan även öppna utställningarna på beställning, bara vi vet om det i tid.

*  *  *  *  *

Ofredstider

Utställning som berättar om 1700-talet i skärgården, om båtsmännen och deras familjer, om svält, sjukdomar och krig, om en tidsperiod då livet var osäkert och döden och lidandet var ständigt närvarande. I utställningen får man även bekanta sig med de händelseförlopp som ägde rum i samband med sjöslaget i Korpoström 1743.

Historiska föremål från olika håll i skärgården och från museer i Sverige och Finland förevisas och en film om flickan ”Carin Pehrsdotters” livsöde av Lotta Petronella finns att se i samband med utställningen.

Utställningen ingår som del i Central Baltic projektet DefenceArch Utställare: Åbolands Skärgårdsstiftelse rs
Budget: Åbolands Skärgårdsstiftelses andel av DefenceArch projektet 121.163€
Finansiering:
Central Baltic programmet ERDF 75% 90.872€
Övriga finansiärer:
Egentliga Finlands Förbund
Svenska kulturfonden
Konstsamfundet

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM