20.7.2019 Restaurangen ordnar: Korpoström Going Blues

Blues-temakväll på terrassen kl. 19:00–23.00
Artist: Southside Lounge

Arrangör: Cesa Oy

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM