29.11.2019 Forum för skärgårdsforskning: Människan & havet

Människan & havet – vårt förhållande till natur & djur i skärgården

 

Skärgårdsnaturen har, liksom vårt förhållande till den, förändrats genom tiderna. Vi har lärt oss att utnyttja och vårda den, samt anpassa oss tillsammans med den till olika miljöförändringar. Dessa erfarenheter och kunskaper, eller detta ”miljöarv”, är viktigt och värdefullt i sökandet efter hur vi tex. kan anpassa oss till framtida klimatförändringar. Likaså, är det essentiellt för planering och skötsel att utreda och förstå vilka olika förhållanden vi har till skärgårdens flora och fauna, vad det är med naturen vi uppskattar, eller inte.

Forum för Skärgårdsforskning den 29 november inbjuder till diskussioner och presentationer kring vårt förhållande till natur och djur i skärgården.  Som värd för programmet står Åbo Akademis profileringsområde HAVET (www.abo.fi/sea) och mer specifikt Nina Tynkkynens (www.abo.fi/seaher) och Anna Törnroos-Remes forskningsgrupper. Tillsammans med inbjudna gäster och aktörer i skärgården diskuterar och arbetar vi med detta tema. Ni kan anmäla er här:

https://survey.abo.fi/lomakkeet/11999/lomake.html

Forum för skärgårdsforskning är ett tillfälle för skärgårdens invånare och forskare att mötas kring för skärgården viktiga teman. Forumet ordnas 1-2 ggr/år av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets biosfärområde

Välkomna!

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM