3.5.2019 Öppning av utställningen Plast i havet

Plast i havet med originalnamnet Out to Sea – The Plastic Garbage Project är en internationell utställning som turnerar runt i världen för att berätta om den ekokatastrof som plasten lett till i våra världshav. Utställningens medelpunkt, och symbol för katastrofen, är en installation av marint avfall från olika världshav. En stor del av utställningen visar bakgrunden till problemet och de allvarliga effekterna på haven, djuren och människan. För att uppmuntra besökare till handling visas viktiga globala och lokala aktörer i kampen mot marint avfall.

Utställningen är också en viktig pedagogisk ansats där Skärgårdscentrum Korpoström (Knattelabbet) och Åbo Akademi (Miljö- och marinbiologi) samarbetar med Skärgårdshavets Biosfärområde och Naturskolorna i Åboland (Natur och Miljö) för att i undervisningen lyfta fram plastproblemet.

I samband med öppningen förhandsvisas ett avsnitt ur Antonia Ringboms film Arkipellina som är en kommande TV-serie för barn.

Konstnärsresidenset AARK kommer under sommarens lopp att komplettera utställningen med installationer som bottnar i plastproblematiken och Hantverkstaden ställer till sommaren ut bruksföremål som tidigare gjordes av annat material än plast.

Utställningen öppnas av Roman Aebersold från Museum für Gestaltung Zürich.

Vi tackar finansiärerna:  Drosos Foundation, Stiftelsen för Åbo Akademi, Skyddsfond för Skärgårdshavet, Stiftelsen Brita Maria Rehnlunds Minne, Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner och Sparbanksstiftelsen i Korpo.

 

Micaela Jansson
Verksamhetsledare, Åbolands skärgårdsstiftelses programutskott, +358505767047

Christoffer Boström
Biträdande professor och utställningens koordinator
Åbo Akademi, miljö- och marinbiologi, +358504318226 +35822153400

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM