4.4.2020 Årsmöte: Korpo Kulturgille rf

Korpo Kulturgille håller årsmöte vid Skärgårdscentrum Korpoström lör 4.4.2020 kl. 13:00

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM