4.4.2020 Årsmöte: Korpo Kulturgille rf

Korpo Kulturgille håller årsmöte vid Skärgårdscentrum Korpoström lör 4.4.2020 kl. 13:00

Max 10 pers kan delta på plats och ställe och vi följer rekommendationerna om att hålla avstånd m.m.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM