4.4.2020 VårKultur – Hållbart hantverk: Bygge av träbåtar

 

Tidtabellen publiceras senare.

Skärgårdscentrum Korpoström, Auditorium Granit:

Bosse Mellberg föreläser om klinkbyggda båtar och berättar om arbetet med att registrera traditionen som ett immateriellt UNESCO kulturarv.

Joel och Johan Simbergs båtbyggeri:

Förevisning av aktuella träbåtsprojekt.

Övrigt:
Samma dag ordnas vid Skärgårdscentrum Korpoström även VårKultur-evenemanget ”Påskpyssel i Hantverkstaden”. Se separat evenemang.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM