4.4.2020 VIKK: Påskpyssel i Hantverkstaden

Påskpyssel med återvinningstema
lördag 4.4 kl. 11–13

Hantverkstaden firar veckoslut i kreativa Korpo genom att ordna återvinningspyssel för intresserade i alla åldrar. Vi gör ”tändliljor” i påskliljans färger av gamla äggkartonger och ljusstumpar.

 

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM