4.4.2020 VIKK/ VårKultur 2020: Påskpyssel i Hantverkstaden

Som en del av evenemangen ”Veckoslut i kreativa Korpo” (VIKK), som under första veckoslutet i april går under rubriken ”Påsk”, ordnas en påskpysselverkstad  i Hantverkstaden vid Skärgårdscentrum Korpoström.

Evenemanget är samtidigt en del av VårKultur 2020-evenemangen som ordnas runt om i Åboland och där temat i år är ”Hållbart hantverk”.

Samma dag ordnas vid Skärgårdscentrum Korpoström ett VårKultur-evenemang kring bygge av träbåtar. Se separat evenemang!

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM