5.10.2019 Skärgården – Varthän? ”Korpo 2040” – Och vad hände sen?

Tapahtuman pääkieli on ruotsi. Katso ruotsinkielinen kuvaus alla.

För 10 år sedan samlades ett 70-tal engagerade personer från Korpo och många andra orter i Skärgårdscentrum Korpoström för att under 3 dagar (och en skördefest) diskutera framtidsfrågor på lång sikt. Detta Leader-projekts målsättning var att ”stärka ett utvecklingsvänligt klimat i Korpo” just då när kommunsammanslagningen stod för dörren. Det blev mycket debatt, många skratt, en kortfilm av Lotta Petronella, ett brev till president Tarja Halonen gällande Gyltö, en studieresa i Korpo med buss… och många sidor med förslag i text och bild på hur Korpo borde utvecklas. Kulturen, miljön och havets tillstånd stod i fokus. Under åren som gått efter detta har väldigt mycket positivt faktiskt hänt i Korpo, och nu gäller det att fortsätta på samma linje.

Lördagen den 5.10 samlas vi igen i Korpoström

för att bli påminda om det som var viktigt då, diskutera vad som hände sen och vad som borde ske de följande 10 åren för att hålla Korpo och skärgården levande. Medverkande är skärgårdsbor och andra inbjudna experter. Sandra Bergqvist, vår kvinna i Riksdagen, deltar också i mötet.

Lunch serveras i restaurangen till självkostnadspris.

En konkret uppgift för alla som deltar är att börja planera ”Skärgårdens inflyttningsfestival” som skall gå av stapeln i mitten av september 2020 i alla skärgårdsdelar i västra Åboland.

På kvällen 5.10 ordnas den traditionella skördefesten i Korpo med mat, musik, mänskor och dans. Busstransport ordnas från Åbo, avfärd tillbaka ca kl. 22.

Anmälningar senast 30.9 på adress:

https://survey.abo.fi/lomakkeet/11755/lomake.html

eller till merja.fredriksson@luukku.com / telefon 040-522 1872

Alla hjärtligt välkomna!

 

Saaristokeskus Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotelli, kongressi, satama ja ravintola
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Näyttelyt
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM