6.4.2019 Hantverkstaden gör gula tändnarcisser

Lördag 6.4
Skärgårdscentrum Korpoström kl 11-14
Hantverkstaden gör gula tändnarcisser av ägglådor och stearin: Välkommen med! Café öppet.

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM