8.5.2020 Invigning av huvudutställningen ”Piscatus – Fisken och människan”

 

Preliminärt program:

11:00–11:30     Pressinfo

12:00–14:00   Öppningsseminarium

14:00                  Utställningen invigs

14:30–16:00   ”Happy hour”: gratis inträde till utställningen

Närmare information publiceras senare.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM