8–9.11.2019 Filmparty

Välkommen på vårt årliga Filmparty som ordnas i samarbete med Pargas stads kulturavdelning!

Programmet för Filmpartyt publiceras senare.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM