28.2.2020 Skärgårdshavets Vinterträff 2020

Skärgårdshavets Vinterträff 2020 – Saaristomeren Talvipäivä 2020 

Skärgården och FN:s hållbarhetsmål 2030


Anmäl dig här:
https://www.lyyti.in/vintertraff-talvitapaaminen2020

Talturer på både svenska och finska – en översättning, som ett kort sammandrag

PROGRAM

9.00 Morgonkaffe

9.30 Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes aktualiteter – Saaristomeren Unesco biosfäärialueen ajankohtaiset asiat 

FN:s globala mål för hållbar utveckling presenteras från ett skärgårdsperspektiv och med hjälp av inspirerande exempel. Vad kan vi eller jag göra för att främja dessa? 

YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet esitellään saariston näkökulmasta ja inspiroivilla esimerkeillä. Mitä voimme tehdä yhdessä tai itse edistääksemme näitä? 

Tavoite 3: Kestävä elämäntapa Livonsaaren Yhteisökylässä, Rita Kreivi, asukas Livonsaaren yhteisökylässä

Mål 4: Elever från Kyrkbackens skola i Nagu presenterar sina reflektioner kring några hållbarhetsmål i sin egen närmiljö

Mål 9: Hur kan turismen bidra till en hållbar utveckling i skärgården, Niina Aitamurto, turismchef, Pargas stad

Mål 11: Skärgårdens inflyttningsfest, Nina Söderlund, verksamhetsledare, Skärgårdsinsitutet vid Åbo Akademi

Mål 11: Det behövs ett mångfald av lösningar för att stödja fastboende på öar i skärgården, Anna Franzén, verksamhetsledare, Åbolands skärgårdsstiftelse 

12.00 Lunch

Mål 14: Havets betydelse för en livskraftig skärgård – Christoffer Boström, biträdande professor, Åbo Akademi

Tavoite 15: Saariston perinnemaisemien tila. Mitä itse voit tehdä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi kulttuurimaisemissa? Maija Mussaari, Metsähallitus, Suomen Perinnemaisemayhdistys

Mål 16: Ålandsexemplet: fred som förutsättning för hållbar utveckling Petra Granholm, Ålands fredsinstitut och bärkraft.ax

Mål 17: bärkraft.ax: en nedifrån-och-upp, inifrån-och-ut process på Åland”, Petra Granholm, Ålands fredsinstitut och bärkraft.ax

 

14.30 Reflektioner från dagen 

Avfärd för den gemensamma transporten är 15.15 (meddela vid anmälning) 

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM