Huvudutställning

Nutidskonst 2019

Knattelabbet

Hantverksshop

Costal Past

Hantverkstaden

”Vår skärgård”

Händelsekalender

13–15.9 & 20–22.9 Restaurangdagarna

Arr: Cesa Oy & Skärgårdens skördefest 2019

5.10.2019 Skärgården – Varthän? ”Korpo 2040” – Och vad hände sen?

Ett seminarium som följer upp de tio år som gått sedan framtidsseminariet ”Korpo 2040” och tar sikte på de kommande tio åren.
Arr: Skärgårdsinsitutet vid Åbo Akademi, Korpo Kulturgille rf

5.10.2019 Skördefest

Arr. Korpo Kulturgille rf.

9.10.2019 Turismeftermiddag

Arr: Pargas stad turism och Coastal Bootcamp-projektet
Anmäl dig till evenemanget senast 1.10.

8–9.11.2019 Filmparty

Arr: Pargas stads kulturavdelning

Sommaren 2020: Dansläger – West Coast Swing

Planera redan nu in nästa sommars stora dansupplevelse, fortsättningskurs i West Coast Swing!
Arr: Cesa Oy

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM