Till huvudutställningen på andra våningen i huvudbyggnaden uppbärs inträde.

Vuxna: 8 €
Studerande/pensionär: 5 €
Under 18 åringar: 0 €

Museikortet

  • 72 €/ nytt kort
  • 64 €/ förnyelse av kort som är i kraft

NYHET! Du kan nu besöka vår huvudutställning också med Museikortet!

Det nationella museikortet fungerar som inträdesbiljett till över 300 museer i Finland. Du kan köpa kortet hos oss. Ett tillfälligt kort fås direkt i handen och du har sedan två veckor tid att registrera ditt nya kortnummer och beställa det riktiga kortet på sidan www.museot.fi. Du kan även köpa kortet här: https://osta.museokortti.fi/sv

Guidningar

Som säkerhetsåtgärd under perioden med restriktioner p.g.a. Coronaviruset ordnas inga guidningar.

De dagar då huvudutställningen är öppen ordnas två allmänna guidningar.

  • Första guidningen: 9:30–10:15
  • Andra guidningen: 16:00–16:45
  • Du betalar bara inträde till huvudutställningen. Ingen extra avgift uppbärs för själva guidningen
  • Ingen anmälan behövs
  • Guidningen sker på det, eller de språk som behövs för stunden: svenska, finska och/ eller engelska.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
hotell | hamn | restaurang | mataffär
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

Utställningsvåning
biljetter | guide | hantverksshop
+358 (0)400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM