År 2024 har utställningen gratis inträde

Museikortet

  • 79 €/ nytt kort
  • 73 €/ förnyelse av kort som är i kraft

NYHET! Du kan nu besöka vår huvudutställning också med Museikortet!

Det nationella museikortet fungerar som inträdesbiljett till över 300 museer i Finland. Du kan köpa kortet hos oss. Ett tillfälligt kort fås direkt i handen och du har sedan två veckor tid att registrera ditt nya kortnummer och beställa det riktiga kortet på sidan www.museot.fi. Du kan även köpa kortet här: https://osta.museokortti.fi/sv

SKÄRGÅRDS REKLAM