Nutidskonst 2019

Skärgårdscentrum Korpoström är en av arenorna för den samtidskonst som år 2019 ställs ut inom residenssamarbetet
”Mellan Öarna | AARK – Kökar – Örö”

Följande konstnärers verk kan ses hos oss sommaren 2019:

  • Marco Dessardo: ”PunkTerhi390”, skulptur. I samband med huvudutställningen Plast i havet.

       Marco Dessardo

  • Renja Leino: ”Generations of Joy”, videokonstverk. I samband med huvudutställningen Plast i havet.

 

  • Elisa Matikainen: ”Plastic Rain / Sleeping Catastrophy”, installation. I huvudbyggnadens stora aula

       Elisa Matikainen

  • Maria Windschüttel: ”LUOTO (Space Oddity)”, fotokonstverk som avbildar konstnärens kritteckningar på strandklippor. På fasaden.

       Maria Windschüttel

  • Även Lilli Haapala har i år ställt ut sina konstverk Seeds of Utopia på sandstranden till öster om gästhamnens bryggor, men de har rest vidare 4.8.2019.

 

 

Lilli Haapala

 

 

 

 

För mer information om residenssamarbetet, besök deras blogg på adressen: https://www.betweenislands.net/index.html

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM