Koppla av i en gästhamn med full service!

Skärgårdscentrum Korpoströms charmiga gästhamn är öppen dagligen hela sommarsäsongen, från början av juni till slutet av augusti. Hamnens koordinater är 60°06.6’N 21°36.0’E, du kan även hitta koordinaterna på havskartans sida 717.

Dockorna har plats för totalt cirka 70 båtar och hamnbassängens djup varierar på platser mellan 2,5m och 12m.

Hamnavgifter 2024

Boj eller bomkaj: 35 € / natt
Sidofäste: 5 € / meter

Gästhamn 2 timmar: Gratis för restaurangkunder

Distributionsstation 24h: D, E98, Neste MY förnybar Diesel

Ytterligare information

I hamnavgiften ingår följande tjänster: el, vatten, allmänna bastupass, duschar, toaletter, användning av diskplats, avfallshantering och septiktömning. En avgiftsbelagd tvättstuga finns också tillgänglig.

I maj och september är småbåtshamnen i drift på helger beroende på väderförhållanden.

Bokningar och förfrågningar

+358 (0)40 139 12 18 | visit@skargardscentrum.fi

 • Bad i hamnbassängen är förbjudet.
 • Tomgångskörning av båtar i hamnen är förbjudet.
 • Att göra upp eld och skjuta fyrverkerier i hamnen är förbjudet.
 • Det är tyst i hamnområdet mellan klockan 23.00 och 07.00 enligt den allmänna ordningsregeln under.
 • Nedskräpning i hamnområdet, kasta sopor i vattnet eller lämna sopsäckar utanför papperskorgen och sopstationen är strängt förbjudet.
 • Avfallsstationen ligger ovanför huvudbyggnaden och kan användas av alla betalande kunder i hamnen. Det är även möjligt att betala en engångsavgift för att lämna sopor på avfallsstationen. Koden till papperskorgen finns i receptionen.
 • Accepterat avfall är papper, kartong, glas, metall, brännbart avfall och farligt avfall, som avlopp, oljor och gamla batterier.
 • Farligt avfall förvaras i ett låst plåtskåp intill avfallsstationen. Kontakta Strandbodens personal för ytterligare instruktioner.
 • Det sker en tömning av septiktanken i hamnen. Att tömma båtens toalettavfall i havet är strängt förbjudet både i hamnen och till sjöss.
 • Det finns ingen båttvätt i hamnen och den får inte användas som brygga. Det är förbjudet att tvätta och reparera båtar i hamnen.

  Vi ber alla våra besökare att komma ihåg att Korpoström ligger nära Skärgårdens nationalpark. Nationalparken har sina egna ordningsregler. Mer information om nationalparken hittar du på skyltarna i hamnen och i Skärgårdscentrums huvudbyggnad. Kartorna visar t.ex. Undvik helt områden.
 • I nödfall kan man låna en telefon från hamnkontoret vid behov.
 • I en nödsituation ring 112 och berätta lugnt vad som har hänt.
 • Rapportera olyckan till hamnpersonalen omedelbart.
 • Vid brand kontakta brandkåren: 112
 • Om en båt i en gästhamn brinner, meddela omedelbart personalen och varna alla närliggande båtar.
 • Den brinnande båten ska skjutas bort från kajen och nära de omgivande båtarna efter att alla på båten har evakuerats på ett säkert sätt.
 • Vi rekommenderar att barn alltid bär flytväst i hamnområdet.
 • Följ bensinstationens tankningsanvisningar.
 • Använd eluttag på ett säkert sätt. Fråga vid behov hamnpersonalen för mer information.
 • Första hjälpen-utrustning kan lånas i receptionen i huvudbyggnaden eller från hamnkontoret.
 • Hjärtstartaren är placerad på ytterväggen av underhållsbyggnaden bredvid dörren till bastu- och duschdelen.
 • Det finns flera brandsläckare och räddningsutrustning i hamnen och på bryggorna. Se mer detaljerad information på kartan över hamnens informationstavla.
 • Vid brand eller annan större olycka ligger mötesplatsen cirka 100 meter norr om Skärgårdscentrums huvudbyggnad. Mötesplatsen är markerad på kartan över hamnens informationstavla.

  Vi ber alla våra besökare att notera att Gyltö ö väster om Korpoström är ett militärområde. Att besöka ön är strängt förbjudet.

  Om du har några frågor eller behöver mer information om beställningsreglerna, vänligen kontakta vår kundtjänst.

SKÄRGÅRDS REKLAM