CESA OY

GÄSTHAMNEN har ca 70 gästplatser. Från början av juni till slutet av augusti är hamnen bemannad alla dagar. I maj och september betjänar hamnen under veckoslut med väderreservation. Ring gärna och kolla att vi har öppet innan du kommer!

Hamnavgift 25€. Servicen inkluderar bl.a. el, bastu, dusch, toaletter, sopstation och septi-tömning.

Bränsleautomat 24H för båtar och bilar.

040 139 12 18 / visit@skargardscentrum.fi

Uppdatering 26.8.2019: Vi har övergått till sensommarschema. Vänligen notera att personalen som sköter förfrågningar per e-post svarar på dessa före kl. 10 och efter kl.17.

__________________________________________________

Sommartid, juni-augusti
Övrig verksamhet i hamnen inkluderar bl.a. café, restaurang, hotell, mataffär, klädförsäljning och uthyrning av cyklar.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM