KLINKBÅTSDAGEN 9.7.2022

Vi firar att den nordiska klinkbåtstraditionen har kommit med på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Klinkbåtar från trakten samlas på Korpoström, utställning ordnas i auditoriet och live-musik på bryggan.

Välkommen med!

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
hotell | hamn | restaurang | mataffär
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

Utställningsvåning
biljetter | guide | hantverksshop
+358 (0)400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM