Korpo filosofidag den 31.7 2022, kl 12 -18 Utopier

Välfärdssamhället har sitt ursprung i 1600-talets upplysningsideal och 1700-talets växande strävan efter rättvisa och jämlikhet i samhället. Dessa tankar om jämlikhet framstod då som utopiska medan de idag för oss känns självklara och vardagliga. Bland annat som en reaktion på industrialismen växte det under 1800-talet fram ett flertal nya utopiska perspektiv. Tanken att vi kan skapa ett gott samhälle för alla var bärande för dessa utopister. En del av dessa idealistiska tankegångar utmynnade dock senare i samhällsförtryck, medan andra blev grundläggande för dagens välfärdssamhälle. Idag däremot verkar utopier inte mera ha någon plats. Har utopierna blivit gammalmodiga och onödiga? Har vi förlorat förmågan att föreställa oss en alternativ framtid? Har nyliberalismen och kapitalismen förkvävt vår föreställningsförmåga?

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
hotell | hamn | restaurang | mataffär
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

Utställningsvåning
biljetter | guide | hantverksshop
+358 (0)400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM