Kontakt

Reception

Hotell | Hamn | Utställning

+358 (0)40 139 1218
visit@skargardscentrum.fi

Restaurang

+358 (0)40 705 2525
sunnan@skargardscentrum.fi

Knattelabbet

+358 (0)50 323 3210
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Kontor

Tuuli Toivola, verksamhetschef
+358 (0)40 021 2789
tuuli.toivola@skargardscentrum.fi

Daniel Sahlgren, kommunikationsansvarig
+358 (0)40 139 1218
info@skargardscentrum.fi

Mikko Ketonen, restaurangchef
+358 (0)40 350 7775
mikko.ketonen@skargardscentrum.fi

Albert Sundström, fastighetsförvaltare
+358 (0)40 187 0862
service@skargardscentrum.fi

Hanna Karvinen,
guide@skargardscentrum.fi

Erika Silventoinen, projektledare för Biosphere Academy
+358 (0)45 274 19 40erika.silventoinen@pargas.fi


SKÄRGÅRDS REKLAM