Åbo Akademi Miljö- och Marinbiologi

Läs mera här: http://www.abo.fi/fakultet/biovetmiljoochmarinbiologi

 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
Hotell | Hamn | Restaurang | Utställning
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM