Oktober 2022 – Maj 2023:

Skärgårdscentrum Korpoström är öppet för grupper. Boka ditt besök på förhand.

Öppettider sommaren 2023


Utställningsvåningen

Maj: Fre-Sö kl. XX-XX eller på beställning.
Juni-Augusti Må-Sö kl. XX-XX
September Fre-Sö kl. XX-XX eller på beställning.

Restaurang

Maj: Fre-Sö kl. XX-XX
Juni-Augusti: Må-Sö kl. XX-XX
September: Fre-Sö kl. XX-XX

Hotell
Hotellets reception betjänar er:

Maj: Fre-Sö kl. XX-XX
Juni-Augusti: Må-Sö kl. XX-XX
September: Fre-Sö kl. XX-XX

När receptionen är stängd kan ni få service i restaurangen.

Hamn

Hamnen betjänas under receptionens öppethållningstider. Utöver dessa kan ni få service i restaurangen

Butik

Närmare information om butiksverksamheten kommer senare.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
Hotell | Hamn | Restaurang | Utställning
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM