Huvudutställning 2022–2023

Temat för Skärgårdscentrums utställningsverksamhet under åren 2022 och 2023 är:

MIGRATION

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
Hotell | Hamn | Restaurang | Utställning
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM