9.10.2020 Hållbart hantverk i skärgården

Åboländskt kulturseminarium för kulturaktörer, tjänstemän, politiker, pedagoger, organisations- och projektanställda samt övriga intresserade.
Arr: Sydkustens landskapsförbund

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
hotell | hamn | restaurang | mataffär
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

Utställningsvåning
biljetter | guide | hantverksshop
+358 (0)400 212 789
guide@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM