28.7.2019 INHIBERAT: ”Globaré 2.0”

Uppdatering 19.7: Föreställningen är inhiberad på grund av sjukdom.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Hotell, kongress, gästhamn och restaurang
040 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi
Utställningar
+358 400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM