Coastal Past

Ladda ner appen Coastal Past och gå på en historisk promenad runt Skärgårdscentrum Korpoström. Du får bland annat bekanta dig närmare med Sjöslaget i Korpoström år 1743.

Du kan se och uppleva Korpoströms historia också på nätet, bland annat via de YouTube-filmer som har producerats inom Central Baltic-projektet DefenceArch.

Final publication / “Footprints of Defence in the Archipelago” (Defencearch) länk: https://visitdefencearch.turkuamk.fi/

Tack vare DefenceArch-projektet, har alla pilotdestinationer tagit ett stort steg in i den digitala tidsåldern. Genom användning av en mobilapplikation, videor och en tematisk broschyr kan nya målgrupper nås. Som gemensam attraktion är The Coastal Past-applikationen ännu i bruk och den uppdateras fortsättningsvis med information och innehåll från alla destinationer. Förbättrad infrastruktur har dessutom öppnat upp destinationerna för besökarna på nya sätt. Projektet har helt klart blivit en attraktion och besökarantalen har ökat.

SKÄRGÅRDS REKLAM