Huvudutställning

Vilken är din relation till fisken?

Utställningen Piscatus – fisken och människan vill fånga olika perspektiv på ett komplext ämne: fisket, samt människans relation till hav, kuster och den marina miljön. 

Stig in i utställningen, stanna upp en stund i dykarklockan och känn efter: Hur förhåller du dig till världarna under och ovan vattenytan? Hur mår fisken där den simmar i vassruggen? Hur upplever den som i generationer vistats vid havet dess förändring? Vad visar forskarens resultat? Hur lever yrkesfiskaren? Som besökare har du säkert också själv historier, minnen eller åsikter att delge? Hos oss får de bli en del av utställningen!

Piscatus har fokus på en av världens största arkipelager, Skärgårdshavet, mitt i ett av världens smutsigaste hav, Östersjön. Men utställningen gläntar också på dörren till ett större, globalt perspektiv och till en framtid där människans relation till fisken och havet förhoppningsvis utvecklas på ett mer hållbart sätt.

Biljetter
Vuxna: 8€

Studerande/pensionär: 5€
Barn: 0€
Öppet varje dag 11.00-17.30
Onsdagar i juli 11.00-19.30


Vi gjorde utställningen

Utställningen “Piscatus – fisken och människan” är en nyproducerad utställning och resultatet av ett omfattande samarbete organisationer och personer emellan. Utställningen är den första som Skärgårdscentrums programutskott med samarbetsorganisationer tillsammans har tagit fram innehållet till. Joachim Granit som är kurator för utställningen ansvarar även för utställningens konstnärliga uttryck. 

Organisationer och personer som har bidragit till utställningens innehåll är: Skärgårdshavets UNESCO Biosfärområde, Pargas stads kulturenhet och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi & Tidskriften Skärgård. För stöd och expertis stod Naturresursinstitutet (LUKE), Åbo Akademis enhet för miljö- och marinbiologi, Åbolands fiskarförbund och Hav- och vattenmyndigheten i Sverige. Alla texter har redigerats av Mia Henriksson.

Utställningens två filmer har producerats av LEADER-projektet “Fiskaren och fisken”. “Dykarklockan” är en installation av Joachim Granit och byggd av Yrkeshögskolan NOVIA i Raseborg.

Föremål har lånats ut av hembygdsmuseerna i Pargas, Korpo och Nagu, av Sagalunds museum samt Forststyrelsen.

Utställningens finansiärer

Vi vill rikta ett varmt tack till de finansiärer som gjorde vår utställning möjlig:

Sparbanksstiftelsen i Korpo

Stiftelsen
Martha och Albin Löfgrens
kulturfond

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
hotell | hamn | restaurang | mataffär
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

Utställningsvåning
biljetter | guide | hantverksshop
+358 (0)400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM