Huvudutställning

MIGRATION – stängd under vintern – öppnar igen i maj 2023

Skärgårdscentrums utställning, Migration, är en utställning i samtidskonst. I utställningen behandlar ett 10-tal samtida konstnärer temat migration ur olika perspektiv och med olika medier. Skärgårdscentrets mångvetenskapliga stil belyser migrationen av människor, företeelser, växter och djur.

Migration är inte någon ny företeelse varken för människan eller för andra arter. Mer eller mindre bekanta fenomen och scenarier återkommer under olika tidsperioder och på olika områden. Genom utställningen vill vi fästa uppmärksamhet vid frågor som är aktuella och väsentliga speciellt för skärgården, men samtidigt också visa att vi är en del av en större helhet såväl historiskt, ekologiskt som geografiskt.


Gratis inträde 2023

Guidningar ordnas på beställning (pris: 60 €)

Boka en guidning på +358 40 139 12 18 eller info@skargardscentrum.fi Utställningens finansiärer

Vi vill rikta ett varmt tack till de finansiärer som gjorde vår utställning möjlig:

Korpo Sparbanksstiftelsen

Stiftelsen
Martha och Albin Löfgrens
kulturfond

KONSTSAMFUNDET

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
Hotell | Hamn | Restaurang | Utställning
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM