Knattelabbet

Knattelabbet är öppet 19.6-13.8.2023. Välkommen!

I Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström får barn, ungdomar och nyfikna vuxna vara skärgårdsforskare i några timmar. Barnen får lära sig om olika djur- och växtarter i Östersjön, titta på djuren som bor på havsbotten och ta olika sorters vattenprover. Här får barnen studera det marina livet med utrustning som finns i ett riktigt laboratorium. Precis som resten av verksamheten i skärgårdscentret Korpoström kombinerar Knattelabbet konst och vetenskap.

Program 2022

Stort tack till våra finansiärer 2022:
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Svenska Kulturfonden
Konstsamfundet
Svenska folkskolans vänner

Knattelabbets verksamhet ingår i programhelheten Biosfärakademin.

Verksamheten koordineras av Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde i samarbete med Åbo Akademis enhet för Miljö- och marinbiologi samt Skärgårdscentrum Korpoström.


Kontaktuppgifter
Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström
knattelabbet@skargardscentrum.fi
050 323 3210
www.biosfar.fi

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
Hotell | Hamn | Restaurang | Utställning
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM