Knattelabbet

Knattelabbet 2020

22.6–16.8.2020 är Knattelabbet öppet varje dag kl. 10-16. Förmiddagen består av olika uppdrag på egen hand, med eller utan lånad utrustning. På eftermiddagen hoppas vi kunna genomföra guidningar för barn och ungdomar i den nya utställningen “Piscatus – fisken och människan”.

Sommarprogrammet 2020 i Knattelabbet planeras som bäst. Vi utgår från myndigheternas direktiv och vi vill att verksamheten ska vara trygg för både deltagare och personal. Vi kommer att satsa på program som kan utföras i mindre grupper tex. tillsammans med den egna familjen.

NYHET! Knattelabbet har i år ett lånotek och uppgifter som barnen, med lånad utrustning, kan utföra tillsammans med en “egen” vuxen. Vi kommer även att göra digitalt material som man kan ta del av på distans och vi planerar att sända live en gång i veckan.

Sommaren 2020 i Knattelabbet kommer att bli både givande och rolig trots allt!

Vi återkommer med mer information i juni.

Följ Knattelabbet på Instagram: @Knattelabbet/Junnulabra

Stort tack till våra finansiärer 2020:
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Svenska Kulturfonden
Konstsamfundet

Organisation

Knattelabbets verksamhet ingår i programhelheten Biosfärakademin. Verksamheten koordineras av Skärgårdshavets biosfärområde i samarbete med Åbo Akademis enhet för Miljö- och marinbiologi samt Skärgårdscentrum Korpoström.

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
hotell | hamn | restaurang | mataffär
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

Utställningsvåning
biljetter | guide | hantverksshop
+358 (0)400 212 789
guide@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM