Knattelabbet

Knattelabbet – sommaren 2021

Knattelabbet är öppet 21.6-22.8.2021 varje dag kl. 9.30-16.30. I juli har vi öppet på onsdagar till kl. 19.30. Välkommen!

Stort tack till våra finansiärer 2021:
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Svenska Kulturfonden
Konstsamfundet
Svenska folkskolans vänner

Knattelabbets verksamhet ingår i programhelheten Biosfärakademin.

Verksamheten koordineras av Skärgårdshavets UNESCO biosfärområde i samarbete med Åbo Akademis enhet för Miljö- och marinbiologi samt Skärgårdscentrum Korpoström.

Kontaktuppgifter
knattelabbet@skargardscentrum.fi
050 323 3210

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
hotell | hamn | restaurang | mataffär
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

Utställningsvåning
biljetter | guide | hantverksshop
+358 (0)400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM