Korpo Filosofidagar 29.7. Vart är det demokratiska samhället på väg?

Panelsamtal med Joel Backström, Anna-Lena Laurén, Carl-Gustav Lindén, Annika Sandlund

Tema:
Demokratin beskrivs ofta som ett politiskt styrelseskick präglat av en strävan efter jämlikhet, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Demokratin ses också som grundläggande för välfärdssamhället. Men stämmer denna beskrivning in på dagens demokrati?

På global nivå verkar begreppet demokrati idag ha förvandlats till ett maktmedel. Med hänvisning till att länder bör demokratiseras startas krig och omfattande ekonomiska embargon införs, vilket har lett till att många länder tvingats ned i djup misär.

Inom Europa har demokratins traditionellt starka politiska, mediala och fackliga förankring försvagats. Populistiska partier vinner terräng medan traditionella etablerade partier upplevs som stagnerade. Pressfriheten hotas i flera europeiska länder, inklusive Ryssland. Intresset för fackföreningsverksamhet sjunker kraftigt. Rummet för en levande demokrati inom ramen för EU:s nuvarande sätt att fungera har också ifrågasatts.

Samtidigt ser vi idag också positiva mönster. Det finns ett intresse för gräsrots aktivism och samhällsengagerad föreningsverksamhet. Det demokratiska samtalet och engagemanget har idag en livlig lokalförankring. Ungdomars intresse för politik har ökat märkbart. Särskilt klimatförändringen har engagerat de unga och har skapat diskussion om hur förändring kan nås på ett demokratiskt sätt.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera demokratins föränderliga väsen. Vi närmar oss temat genom bland annat följande frågor: Vad menar vi med demokrati idag? Har demokratin blivit ett imperialistiskt maktmedel? Har populismen tagit över det demokratiska öppna samtalet i Europa? Vad händer med demokratin då pressfriheten hotas, då etablerade partier och fackföreningar förlorar terräng? Vilken innebörd har det växande intresset för gräsrotsverksamhet och lokalt samhällsengagemang för demokratins fortlevnad?
 
Tid: torsdagen den 29.7.2021 kl. 12.15-16.30
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström
 
Program:
12.15-14.00 Panelsamtal
14.00-14.30 Kaffepaus
14.30-16.30 Panelens diskussion med publiken
 
Talare:
Joel Backström är docent i filosofi vid Helsingfors universitet
Anna Lena Laurén är journalist, författare och Rysslandskorrespondent för Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter
Carl-Gustav Lindén är biträdande professor i datajournalistik vid universitetet i Bergen 
Annika Sandlund arbetar vid FN:s flyktingorganisation UNHCR med flykting- och människorättsfrågor
Moderator för panelsamtalet är Ylva Gustafsson, FBFs verksamhetsledare och forskare i filosofi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna! OBS! På grund av coronapandemin är deltagarantalet begränsat och det behövs därför förhandsanmälan. Anmäl ditt deltagande per epost: bildningfbf[at]gmail.com  

FBF kommer också att spela in panelsamtalet så att man kan lyssna till det efteråt. 
 
Arrangör: Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, 20540 Åbo,
www.fbf.fi
epost: bildningfbf[at]gmail.com 
tel. 0503226154

Korpo filosofidagar arrangeras med bidrag från Svenska Kulturfonden och William Thurings stiftelse.

FBF önskar alla en trevlig sommar! 

Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM
Finland

Reception
hotell | hamn | restaurang | mataffär
+358 (0)40 139 12 18
visit@skargardscentrum.fi

Utställningsvåning
biljetter | guide | hantverksshop
+358 (0)400 212 789
info@skargardscentrum.fi

SKÄRGÅRDS REKLAM