Päänäyttely 2022–2023

Saaristokeskuksen näyttelytoiminnan teemana
vuosina 2022 ja 2023 on:

MIGRAATIO

SKÄRGÅRDS REKLAM