VIERASVENESATAMA

Sataman toiminnasta vastaa Cesa Oy.

Vieraspaikkoja: 60 – 70

Kiinnitys: poiju, puomi, kylki

Satamamaksut 2021:
25 €/ poiju- tai puomipaikka
40 €/ kylkipaikka (maks. 15 m.)
4 €/ m kylkipaikka yli 15 m veneille
Satamamaksuun sisältyvät seuraavat palvelut: sähkö, vesi, yleiset saunavuorot, suihkut, vessat, astianpesupaikan käyttö, jätehuolto ja septi-tyhjennys. Käytettävissä on myös maksullinen pesutupa. Varaukset hotellin vastaanoton kautta.

Laituripaikkavarauksesta perimme 5 euroa.

Jakeluasema 24/7: D, E98, Neste MY uusiutuva Diesel

Kesäkuun alusta elokuun loppuun satamamme on avoinna päivittäin. Kesän aikana on sataman alueella avoinna myös kahvila, ravintola, hotelli, ruokakauppa, vaatemyynti, polkupyörien vuokrapiste sekä vierailukeskuksen näyttelyt ja käsityöpuoti.

Toukokussa ja syyskuussa satama palvelee viikonloppuisin säävarauksella. Voit soittaa ja tiedustella sataman aukiolosta numerosta:

040 139 12 18 / visit@skargardscentrum.fi


Järjestyssäännöt
(Teksti käännetään kesäksi suomeksi)

 • Simma inte i hamnbassängen
 • Tomgång förbjuden
 • Förbjudet att göra upp eld eller skjuta fyrverkerier i hamnen
 • Tystnad råder i hamnen kl. 23:00 – 07:00
 • Kunder som spelar hög musik eller för oljud kan avvisas från hamnen

Miljöregler

 • Det är strängt förbjudet att skräpa ner i hamnen, slänga skräp i vattnet eller lämna skräppåsar utanför sopkärlen och sopstationen
 • Sopstationen är belägen på den övre sidan av huvudbyggnaden. Den kan användas av hamnen betalande gäster. Det är även möjligt att betala en engångsavgift för att lämna sopor i sopstationen. Du behöver en kod från receptionen för att komma in till sopkärlen
 • Följande avfall tas emot i sophuset: papper, kartong, glas, metall, brännbart avfall och poblemavfall så som länsvatten, oljor och gamla batterier
 • Problemavfallet förvaras i ett låst plåtskåp intill sophuset. Var god och kontakta personalen i mataffären för närmare anvisningar
 • Hamnen har septiktömning. Det är strängt förbjudet att tömma båtens toalettavfall i havet (både i hamnen och ute till sjöss)
 • Hamnen har ingen båttvätt och får inte användas som varv. Både tvätt och reparationer är förbjudna.
 • Vi ber alla våra besökare att komma ihåg att Korpoström ligger nära Skärgårdshavets nationalpark. Nationalparken har sina egna ordningsregler. Du hittar mer information om nationalparken på deras skyltar i hamnen och inne i Skärgårdscentrums huvudbyggnad. På deras kartor ser du bl.a. vilka områden som bör undvikas helt.

Säkerhetsplan och -instruktioner

 • I en nödsituation kan telefon vid behov lånas i hamnkontoret/ receptionen
 • Vid nödsituation, ring 112 och redogör lugnt för vad som har hänt
 • Anmäl genast en olycka till hamnens personal
 • Vid eldsvåda, kontakta brandkåren: 112
 • Om en båt i gästhamnen börjar brinna, meddela personalen och varna alla i kringliggande båtar
 • En båt som brinner måste knuffas ut från bryggan och bort från kringliggande båtar efter att alla ombord har hjälpts ur båten  
 • Vi rekommenderar att barn alltid bär flytväst i hamnområdet
 • Var god och följ anvisningarna för tankning som finns vid tankstationen
 • Använd eluttagen på ett säkert sätt! Vid behov, be hamnpersonalen om mera information
 • Första hjälpen-utrustning finns att låna i receptionen/ hamnkontoret i huvudbyggnaden
 • Defibrillator finns på servicehusets yttervägg, intill dörren till bastu- och duschavdelningen
 • Brandsläckare och räddningsutrustning finns utplacerade på flera platser i hamnen och på bryggorna. Se kartan på informationsplanket i hamnen för mera information
 • Mötesplats i fall av eldsvåda eller annan större olycka finns utmärkt på kartan på informationsplanket i hamnen. Mötesplatsen ligger ca 100 meter norr om Skärgårdscentrums huvudbyggnad
 • Vi ber alla våra båtgäster notera att ön Gyltö väster om Korpoström är ett militärt område. Det är absolut förbjudet att besöka ön.

Om du har frågor om hamnens säkerhet, var god och kontakta hamnkontoret/ receptionen. 

SKÄRGÅRDS REKLAM